SPELREGELS WERKPLAATS
 

 • Ondanks onze garageverzekering moet uw auto door u zelf ook verzekerd zijn.

 • Indien bij aankomst de benzinemeter op "leeg" of "refill" staat word er 15 liter benzine getankt.

 • Bij aankomst word de auto op schade gecontroleerd en zonodig gefotografeerd.

 • Onder geen enkele voorwaarde word de auto aan iemand meegegeven, anders dan degene die de auto gebracht heeft.

 • Wachten op een reparatie is alleen mogelijk in de kantine, niet in de werkplaats.
  tussentijds kijken is uiteraard wel mogelijk

 • Montage van elders nieuw gekochte onderdelen is na overleg mogelijk.

 • Wij zijn niet verandwoordelijk voor in de auto achtergelaten voorwerpen.

 

SPELREGELS AUTO VERKOOP

 • Wij kunnen  uw auto voor u verkopen.

 • Plaatsing op onze website is gratis.

 • Indien wij uw auto voor u verkopen vanuit ons bedrijf, waarbij wij actief met de klant in de weer zijn zoals het maken van een proefrit, de auto op de brug bekijken enz. berekenen wij , indien de verkoop succesvol is, 500,-

 • Wij geven onze mening over de auto, of u dit nou op prijs stelt of niet. wij zullen dus ook zeker geen gebreken of minpunten van uw auto verzwijgen.


   

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Al onze verkopen, werken en leveringen geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden.
Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op de bijzondere voorwaarden van de klant.

 

 1. Klachten kunnen niet meer in aanmerking genomen worden 8 dagen na levering. Alle klachten dienen aangetekend aan ons adres gericht worden.
  In geen geval mag mag de klant een klacht als voorwendsel nemen om de betaling te schorsen of te traineren.
   
 2. Al onze fakturen zijn contant te betalen te Den Hoorn, tenzij expliciet op voorhand anders is overeen gekomen.
   
 3. Betalingstermijn voor fakturen die per bank of giro betaald worden is 14 dagen. Elk verschuldigd bedrag dat niet voor deze termijn is voldaan word verhoogd met 25,00 administratiekosten en een rente van 15% per maand, te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid.
   
 4. Er is een stallings tarief van 2,50 per dag is verschuldigd voor elk voertuig dat na herstelling niet binnen de overeengekomen datum word opgehaald.
   
 5.  Verzendingen gebeuren op risico van de geadresseerde.
   
 6. Verkochte onderdelen worden noch terug genomen, noch geruild.
   
 7. Het voertuig van de klant blijft, zelfs indien bestuurd door ons personeel, onder de verandwoordelijkheid van de klant.
   
 8. Gedemonteerde onderdelen blijven 4 weken voor de klant bewaard.

 

 

VanSten engineering | Vrij-Harnasch 22 | 2635BZ Den Hoorn | tel / fax 015-2853313